Academic Commission meeting on May 5

CONVOCATORIA DA COMISIÓN ACADÉMICA DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO DocTIC
DATA: Mércores, 5 de maio de 2021
HORA: 13h00
LUGAR:  Campus Remoto – Sala DocTIC

ORDE DO DÍA:
1. Informe do coordinador.
2. Aprobación, se procede, de actas anteriores.

3. Aprobación, se procede, da modificación da Memoria do programa de doutoramento DocTIC.

4. Aprobación, se procede, do procedemento para a avaliación anual no curso 2020/21.

5. Aprobación, se procede, de solicitudes de prórroga.

6. Aprobación, se procede, de solicitudes para inclusión estudantes de doutoramento  en POD
7. Asuntos de trámite.
8. Rogos e preguntas. 

Notas:
•    No caso de que algún membro titular non poda asistir, por favor, avise ó membro suplente.
•    Lémbrase que calquera profesor/a de DocTIC está convidado/a a asistir á reunión.

Vigo, 26 de abril de 2021
O Presidente da CAPD

Date: 
Wednesday, May 5, 2021 - 13:00